Strona główna O nas Z kart historii Wydarzenia Galeria Kontakt Linki
SP9ZHR

Z kart historii

Koło radioamatorów inicjujące prace nad uruchomieniem radiostacji amatorskiej powstało w 1961 roku z incjatywy Kolegów Bogdana Machury(SP9AGX), Edwarda Grzywocza (SP9CTS) i Jana Kuntze (SP9BNR). Przy pomocy aktywu Domu Kultury ZUT "ZGODA" na czele z kol. Edwardem Grzywoczem (SP9CTS) za zgodą ówczesnego kierownika Szkoły Podstawowej Nr 7 p. Franciszka Miśkiewicza - na strychu starego budynku szkoły przystąpiono do robót adaptacyjnych na pomieszczenia klubowe. Na zebraniu organizacyjnym wybrano zarząd w skład którego weszli:

 • Bogdan Machura Prezes
 • Edward Grzywocz Sekretarz
 • Ginter Kuczera Skarbnik
 • Zarząd klubu wystąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców o przyznanie znaku nasłuchowego dla klubu i poprzez PZK do Ministra Łączności o wydanie zezwolenie na używanie stacji radioamatorskiej. Ponieważ koledzy Ginter i Bogdan dopiero co uzyskali zezwolenia pierwszymi operatorami odpowiedzialnymi za prace stacji byli kol. Witold Wichura SP9DW, kol. Ludwik Kaczmarek SP9EB i kol. Stanisław Maciejewski SP9ADR. W czerwcu 1962 roku przyznano dla klubu znak nasłuchowy SP9-1077 a w dniu 30. 06, 1962 roku uzyskano znak nadawczy dla radiostacji amatorskiej SP9ZHR oraz zezwolenie na używanie w celach eksperymentów znaku SP9SHR. W licencji wydanej przez Ministerstwo Łączności, Centralny Zarząd Radia i Telewizji. Budową urządzeń nadawczych oraz sprowadzeniem odpowiednich podzespołów zajmowali się w tym czasie koledzy: Henryk Kozioł (SP9-1098-SP9BKH) i Jan Kuntze (SP9-1099-SP9BNR) oraz ówczesny prezes klubu Bogdan Machura SP9AGX. Może są jeszcze koledzy którzy pamiętają jak trudno było w owym czasie zdobyć kwarc np. 8,027,77 który był niezbędny do nadajnika 2metrowego bo wtedy nie pracowało się tak jak teraz lecz wołano na jednej częstotliwości i szukano korespondentów po całym paśmie. Regulaminy zawodów UKF nie zezwalały na zmianę częstotliwości nadawania w trakcie zawodów. Część dokumentów archiwalnych z okresu początków pracy naszej stacji można obejrzeć w dziale "Archiwa dokumenty". Polecam lekturę instrukcji zakładania klubów i ówczesny statut PZK. Od samego początku operatorzy naszej stacji aktywnie uczestniczyli w akcjach letnich organizowanych przez Komendę Hufca ZHP w Świętochłowicach. Dzięki przychylności ówczesnego Komendanta Hufca druha hm Leona Kołodzieja uczestniczyliśmy w Akcjach obozowych "Zamonit" a w późniejszym okresie zabezpieczaliśmy łączność z Istebną Zaolziem, Zaborzem, Rachowicami, Pławniowicami itp. W latach 1962-1965 na zawody Polny Dzień UKF wyjeżdżaliśmy do klasztoru na Górze św. Anny. Aparatura którą trzeba było zabrać i anteny ważyły około 300kg. To wszystko trzeba było zainstalować w jak najwyższym miejscu by straty w kablu symetrycznym były małe. Ponadto sprawność operatorów musiała być przez całe 24 godz. pełna bo antenę przełączało się ręcznie z odbiornika do nadajnika i po nadaniu wywołania, przełączeniu anteny do odbiornika trzeba było przesłuchać pasmo czy ktoś nas słyszał i woła. Najlepszy wynik uzyskaliśmy w 1964 r t/z w XVI Czechosłowackim Polnym Dniu-VI polskim i I-szym NRD-owskim. Dyplomy można oglądnąć w dziale "Archiwa-dokumenty". Przez klub przewinęło się wielu zapaleńców . Dziś nie pamiętamy może wszystkich ale prosimy wszystkich których wymieniamy i nie wymieniamy poniżej o informację via e-mail sp9zhr@wp.pl o aktualnych danych kontaktowych. (telefon, adres itp.)
  SP9DW Witold Wichura
  SP9ADR Stanisław Maciejewski
  SP9EB Ludwik Kaczmarek
  SP9AGX Bogdan Machura
  SP9AIR Ginter Kuczera
  SP9AYA Edward Witaliński
  SP9AMA Jerzy Kaszper
  SP9AWV Jerzy Picheta
  SP9BNR Jan Kuntze
  SP9BKH Henryk Kozioł
  SP9BCQ Michał Szymura
  SP9CTS Edward Grzywocz
  SP9DBQ ex SP9DVN Aleksande Cios
  SP9EMI Marian Urbańczyk
  SP9JBX Stanisław Szweda
  SP9LDE Roman Kurzeja
  SP9LDF Mirosław Korzekwa
  SP9LWI Janusz Belkius
  SP9MRQ Andrzej Nowak
  DL8BCA ex SP9NLS Marian Pawlik
  SP9NLI Andrzej Pyka
  SP9TCZ Jacek Zdrzałek
  SP9TTZ Piotr Nycz
  SP9-3088 Andrzej Goebel
  SQ9JXG Roman Bernacki
  SP9-1102 Herbert Mann
  SP9-1264 Paweł Kowaliński
  SP9-1304 Wanda Borzucka aktualnie Kuczera
  SP9-2437 Roman Grzywocz
  SP9-2980 Damian Woźniczok
  SP9-3089 Dariusz Madeja
  SP9-4315 Tomasz Grzywocz
  SP9-4316 Beata Urbańczyk
  SP9-29032 Wojciech Nycz
  Jan Widera
  Grzegorz Garbela
  Michał Moll
  Marek Błachut
  Waldemar Borówków
  Bogdan Bryl
  Ryszard Hewig
  Janusz Kasprzyk
  Ryszard Skiba
  Nie wszystkie archiwa zostały uratowane w czasie wyburzania budynku starej szkoły w roku 1988. Nie posiadamy także zdjęć szkoły. Prosimy posiadaczy zdjęć o kontakt lub przesłanie najlepiej w formacie jpg na adres klubowy .